Membres del departament

 

MEMBRES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

 

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Montste Pongiluppi

Cap de Departament.

 

Tutora

5è any

1- Educació Plàstica i Visual 2n PMAR.

2- Dibuix Tècnic II 2n Batxiller.

3-  Cultura Audiovisual 1r-BAS

4- Dibuix Tècnic I BAS

5- Dibuix Tècnic II BAS

1- Català

2- Català.

3- Català.

4- Català.

         

Esperança Torres

 

varis anys alternats

1- Educació Plàstica i Visual 1r ESO.

grups:B,C,D,E

2-Educació Plàstica i Visual 3r ESO

3-Educació Plàstica i Visual 4t ESO

1- Català.

2- Català.

3- Català.


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik