Membres del departament

El Seminari de Matemàtiques pel curs 2018-2019 està format per:

· JUAN ANTONIO BAYONA MARZO

Cap de Departament
Grups al seu càrrec: Matemàtiq. 1r, 2n BAD; Mat CCSS 1r, 2n BAD; Mat ESPA 2n Nivell-2n

· CARLA BONET CUENCA

Grups al seu càrrec: Mat 2n ESO A, B, C, Mat Acadèmiques 4t ESO A, Matemàtiq. I 1r Batx A

· MONTSERRAT BONET TORRES

Secretària
Grups al seu càrrec: Mat CCSS II

· RAQUEL CHECA CANO

Cap d’estudis adjunt.
Grups al seu càrrec: Mat 2n ESO D

· PEDRO LORENTE CORDÓN

Tutor 1r ESO grup E
Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO E, Mat Acadèmiques 3r ESO A, B; Mat Acadèmiques 4t ESO B, C

· MARIA TERESA MARÍ VICH

Directora
Grups al seu càrrec: 2n Batx MAT II A

· MARIA OLIVES RAMIS

Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO A; Mat Acadèmiques 3r ESO C, D

· CRISTINA ORTAS CALVO

Cap d’estudis adjunt.
Grups al seu càrrec: Mat CCSS I 1r Batx B

· FRANCISCO JAVIER ZAZO VAZQUEZ

Grups al seu càrrec: Mat 1r ESO C, D; Mat Aplicades 4t ESO B, C; Mat ESPA 1r Nivell; Mat ESPA 2n Nivell-1r

A més tenim una professora del departament de Ciències Naturals que imparteixen un grup de 1r d’ESO de matemàtiques: Marta Ribas (1r B).

La professora de matemàtiques pels alumnes de PMAR 3r d’ESO i FPB és Judith Maza, del departament de Tecnologia.


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik