En el cas de que algun alumne tingui alguna assignatura d'informàtica pendent ...

Si un alumne o alumna es troba en la situació descrita, haurà d’entregar les activitats i/o tasques obligades que el professorat requereixi. D’aquesta forma es podrà presentar als exàmens que es vagin fent del mòdul, es a dir, es podrà presentar als exàmens que es realitzaran de les unitats didàctiques durant l’avaluació. Si no aprova aquests (segons criteris de qualificació a cada una de les programacions), podrà presentar-se a les recuperacions de cada una de les avaluacions. I si encara i així, no aprovés, podrà presentar-se a las recuperacions del mòdul que es realitzen a juny, i a setembre.

En tot cas, contacta amb el professorat de l'assignatura que tens pendent per poder establir un procediment de recuperació de pendents adequat a la teva situació.

 


Maig 2019
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik