Els criteris de qualificació són ...

 Pel que fa al curs 2018-19 els criteris de qualificació seràn els següents:

2n ESO:

40% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

60% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen i s'haurà de lliurar una feina encomanada.

 

3er ESO:

40% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

60% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen i s'haurà de lliurar una feina encomanada.

 

4t ESO:

20%correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

80% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen.

 

1er Batxillerat:

10% correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

90% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar una part de la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen.

 

2n Batxillerat:

10%correspondrà al quadern, feines realitzades tant a classe com al laboratori, actitud envers a la matèria, comportament i participació.

90% correspondrà als coneixements demostrats als examens, intervencions a classe i al laboratori, activitats individuals i/o colectives.

Per recuperar  la matèria suspesa( Química i/o Física), es farà un examen .

A TOT L'ALUMNAT SE LI DESCOMPTARÀ 0,1 PUNT PER FALTA D'ORTOGRAFIA A TOTES LES PROVES FINS A UN MÀXIM DE 1 PUNT . ALS ALUMNES DE BATXILLERAT SEL'S DESCOMPTARAN 0,25 PUNTS PER FALTA D'ASSISTÈNCIA NO JUSTIFICADA.

 
AQUESTS CRITERIS SÓN VÀLIDS TANT DURANT EL CURS COM A LES PROVES EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBRE

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik