Coneix els membres del departament

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Ana  Maria Guasch Simó         

Definitiu

Cap d’Estudis

16 anys

- 1 grups Biologia i Geologia 4t ESO

Català

F. Xavier Mas Ferrà

Definitiu

Cap Departament Didàctic

10 anys

- 1 grup Projecte de fotografia 1r ESO

- 1 grup Biologia 1r ESO

- 2 grups Biologia de 3r ESO

- 1 grup CAAP 4rt ESO

- 1 grup Biologia 2n Batxillerat

- 2 grups desdoble laboratori 1r ESO

Català

Pepa Planells Roig

Definitiu

Coord. ambiental

Tutora 3r ESO A

5 anys

1 grup P. Nutrició 1r ESO

2 grups Biologia i Geologia 3r ESO A D

4 grups P. Cultura Eivissenca

1 grup Biologia i Geologia 4t ESO

1 grup Biologia i Geologia 1r Batxillerat

Català

Casandra Riera

Interina

2 anys

- 1 grup Biologia 1r ESO

- 1 grup ESPAD M-II

- 1 grup ESPAD M-III

- 1 grup Biologia 2n BAS

- 1 grup Biologia i Geologia 1rBAS

- 1 grup Cultura Científica 1rBAS

Català

 


Comissió convivència

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik