Els criteris de qualificació són ...

 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ.

 

Tant a ESO com a Batxillerat entenem l’avaluació com el conjunt de notes i apreciacions de què l’alumne és objecte. Tot el que l’alumne fa contribueix al seu aprenentatge i pot ser avaluat. Com que el “tot” ha de ser precisat i quantificat, els criteris pels quals ens regirem són els següents:

- El 80% de la nota correspon al resultat obtingut als controls.

- El 20% restant correspon a la feina feta a classe, la participació i l’actitud.

 

 

És imprescindible esmentar que la nota final és el resultat de les tres avaluacions segons el percentatge següent:

-1a avaluació: 20%.

-2ª avaluació: 30%.

-3ª avaluació: 50%.


Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik