Criteris de recuperació de pendents ...

 CRITERIS DE RECUPERACIÓ DE PENDENTS

Pel fet de ser assignatura optativa ens podem trobar en dos cassos:

  • Alumnes amb Francès pendent que segueixin cursant l’assignatura. Aquests alumnes hauran d’aprovar la 1ª i la 2ª avaluació per a recuperar la matèria de l’any anterior.
  • Alumnes que han de deixat de cursar l’assignatura.Aquests alumnes tindran la possibilitat de completar un cahier d’exercices i respondre satisfactòriament de forma oral a unes senzilles preguntes.

Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik