Membres del departament

COMPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT DE FILOSOFIA:

 

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Bartomeu Servera Moragues

Sense càrrec

---

1.- Educació Eticocívica 4t d’ESO A

 

2.- Valors Ètics, 3er ESO A, B i C

 

3.- Educació per a la ciutadania i els drets

humans 2n ESO B, C i D

 

4.- Valors Ètics, 1er ESO A, D i E

CATALÀ

 

Mª Neus García

Ferrer

 

Sense càrrec

 

1- Història de la Filosofia 2n BAD.

2- Sociologia 2n BAD.

3- Psicologia 2n BAT A/B

4- Filosofia 1er BAD i 1er BAT B

5- Educació Eticocívica 4t d’ESO B

6- Educació per a la ciutadania i

els drets humans, 2n ESO A

7- Valors ètics 1er ESO F

CATALÀ

Santiago Beruete Valencia

- Cap de Departament

 

- Tutor 2n A Batx

 

- Coordinador de

riscos laborals.

18

1.-Història de la Filosofia 2n BAT A i B.

 

2.- Filosofia 1er BAT A

 

3.- Sociologia 2n BAT A/B

 

4.- Valors Êtics, 1er ESO B i C

CASTELLÀ

 

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik