Membres del departament

 

MEMBRES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

 

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

LLENGUA EN QUÈ IMPARTEIX LA CLASSE

Montste Pongiluppi

Cap de Departament.

2n any.

1- Educació Plàstica i Visual 2n PMAR.

2- Dibuix Tècnic I 1r Batxiller.

3- Dibuix Tècnic II 1r Batxiller.

3- Dibuix Tècnic I BAD

4- Dibuix Tècnic II BAD

1- Català

2- Català.

3- Català.

4- Català.

         

Sergi Gadea

 

1r any.

1- Educació Plàstica i Visual 1r ESO.

grups:A,B,C,D,E

2- Cultura Audiovisual 1r-BAD

1- Català.

2- Català.

 


Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik