Membres del departament

 

NOM DEL PROFESSOR

CÀRREC

ANTIGUITAT AL CENTRE

ASSIGNATURES I NIVELLS QUE IMPARTEIX

José Raúl Salinas García

Tutor 2n ESO

2018

Tecnologia 2n ESO

Rosa María Miñana Sabater

Tutor 3r ESO

2016

Tecnologia 3r d’ESO i 4t ESO. 3r PMAR

Jesús Miguel Tur Pérez

Coordinador de qualitat  i tutor 2n ESO

2002

Tecnologia 2n d’ESO

Tecnologia industrial 2n Btx

Escacs 1r ESO

Taller aire lliure 2n ESO


Comissió de Salut

Europarlament

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik