Social

Instagram de la biblioteca

Facebook de la CNL (només hi tenen accés les persones autoritzades, alumnes i professors participants del projecte)

Facebook del cicle formatiu

Canal del Youtube de TechFix - FP Bàsica

 

 

Educació Secundària Obligatòria i Cicles Formatius de Formació Professional Bàsica

Actuació Cofinançada per la Unió Europea

 TechFix en acció. Pitja el play!

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Actuació Cofinançada per la Unió Europea

Centre de Formació Professional

Pagament de taxes

Accés al Gestib

Icones cortesia de:Designed by Ibrandify / Freepik